• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Kamata Official
Địa chỉ shop: 127 Vạn Kiếp, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: kamata.officials@gmail.com
Hotline: 091.752.2626

0917522626
0917522626